Vi hjälper

När du behöver en projekteringsbyrå som levererar. Så väl på första projektet som efterkommande projekt.

Portfölj

Bygglovsritningar

Levererade projekt

380

Tjänster


Bygglovsärenden
Byggkonstruktion
BIM
VVS
Energi
Brand
Geoteknik
Kontrollansvarig

Område


Hela Sverige

Om oss

Om oss

Karriär

Konstruktör

Kontakt

Konstruktör

Konstruktionsritningar från Struktia 
Som etablerad konsult i byggbranschen erbjuder vi tjänster som omfattar hela projektfasen i era aktuella uppdrag. Allt ifrån byggkonstruktion till BIM, VVS, EL, Energi, Brand etc. Som en mindre aktör är vi snabbrörliga och kan ta fram dokumentation utan större administrativa kostnader. Det gör oss till en kvalitativ branschleverantör med stort personligt engagemang. Genom att anlita oss som underleverantör, kan ni snabbare sjösätta bygget och få ekonomi även i mindre uppdrag.

 

Utförliga konstruktionsritningar för byggbranschen 
Att ha riktiga konstruktionsritningar är ett krav i bygglovsprocessen och har en direkt inverkan på såväl totalekonomi som planering. Vi är noga med att våra konstruktionsritningar håller högsta tänkbara kvalitet och inte förbiser väsentliga aspekter av konstruktionen. Allt ifrån mått till dimensioner på byggmaterial specificeras tydligt och rigoröst. Förutom att konstruktionsritningarna behöver uppvisas vid handläggning av bygglovet, är det också en grund för att kunna ta in offerter från leverantörerna som är intressanta. 

 

Bättre kalkyl för byggnationen
I ett initialt stadium behöver offerter tas in från en rad leverantörer och utförare som har del i bygget. Genom att begära offert utifrån en specifik konstruktionsritning underlättar man väsentligt de möjligheter som finns att jämföra varje offert med övriga. I slutänden kan detta ha stor inverkan på kostnaderna. Detta gäller både för privatkonsumenter och företag. Att ”skjuta från höften” är ofta en dyr inställning som riskerar att äventyra hela bygget man åtagit sig. På Struktia har vi stor erfarenhet av att ta fram korrekta konstruktionsritningar utifrån kundens skisser och beskrivningar. 

 

Ombyggnad/Tillbyggnad
När ett hus skall byggas ut med en ny flygel eller kanske ett anslutet garage, finns det tydliga regler för vad konstruktionsritningen skall innehålla. I vissa fall räcker det med att den nya delen beräknas. För information om vad som gäller i ett specifikt ärende, är du välkommen att ta kontakt med oss på Struktia. Vi hjälper branschen med att säkerställa rätt förutsättningar och navigerar förbi hinder som visas. 

Proffs och privata inköpare tar hjälp av Struktia för allt avseende konstruktionsritningar. 

Välkommen till oss på Struktia!