Jag heter Anna och ska bygga till mitt hus. Det befintliga huset har en betongplatta.
Det gör att jag kommer behöva gräva intill huset. Frågan är hur djupt denna grund bygger inklusive det man behöver schakta bort.

Vänliga hälsningar Anna

Svar från Struktia:
Hej Micke,

Det beror lite på hur mycket grundisolering man vill ha i tillbyggnaden, men om du vill ha villastandard så bygger själva grunden cirka 400 mm från makadambotten, där 300 mm är isolering och 100 mm är betongen. Sedan behöver man ha drygt 200 mm makadam under grunden. Det gör att man får 600 mm grund från schaktbotten. Det gör att för att räkna fram hur mycket du behöver gräva schaktbotten behöver du veta hur mycket av grundsockeln som är synlig. Så om du har en synlig sockel på 150 mm så behöver du gräva MINST 450 mm.

Tänk också på att du har frost/tjäle att tänka på. Den nivån du behöver gräva påverkas således av på vilken ort i Sverige du bygger.
Här finns en karta över hur tjälen påverkar grundläggningsdjupet.

Mvh Roman

Vi söker konstruktörer!

Vi är alltid intresserade av seniora konstruktörer. Hos oss får du en utmanande roll med helhetsansvar över projekt. Vill du göra en spontantansökan? Gör det nedan så hörs vi!