Fast Pris

Personlig Service

+3300 Nöjda Kunder

Kompletta konstruktionsritningar till fast pris

Vi tar fram alla konstruktionsritningar du behöver för ditt byggprojekt. Du får en personlig kontakt i form av en projektledare som sköter kommunikationen med dig. Vi hjälper våra kunder att få igenom ditt projekt utan onödiga fördröjningar genom att vara proaktiva och på så sätt undvika onödiga kompletteringar.

Vi kan på plan- och bygglagen så väl som kommunens regleringar och detaljplaner. Vi hjälper dig oavsett vilken kommun eller ort du bor i.

Vilka handlingar behövs?

Vanligtvis behöver du följande handlingar när du ska bygga ett nytt hus eller en tillbyggnad.

Bygglovshandling – Handling som enbart får nyttjas för underlag till en bygglovsansökan. Vanligtvis innehåller den en situationsplan, planritning, sektionsritning , fasadritning samt förslag till kontrollplan.

Granskningshandling – Handling som nyttjas som underlag för diskussion för vidare projektering av bygghandling.

Bygghandling– Handling som nyttjas till produktion på bygget.

Relationshandling– Handling som nyttjas som underlag efter att bygget är klart.

Så här går det till

Garanterat fackmannamässiga konstruktionsritningar till ditt bygglov eller startbesked – oavsett kommun

1. Offertförfrågan

Vi tar emot din offertförfrågan och svarar normalt inom några timmar.

2. Ritningar skapas

Så fort som vi har fått uppdraget påbörjar våra ingenjörer Ert projekt med att skapa konstruktionsritningarna enligt offertförfrågan.

3. Leverans

Fram till ditt startbesked för ditt byggnad så följer vi dig i projektet. Vi levererar löpande de ritningar som efterfrågas utifrån offerten enligt en överenskommen tidplan.

FAQ - vanliga frågor och svar

Vad kostar konstruktionsritningar?

Struktia har som vision att alltid erbjuda våra kunder ett fast pris på konstruktionsritningarna om det går. Vi kan även tillhandahålla kompletteringar av dina inskickade handlingar om kommunen vill ha dessa.

Priset är beroende av omfattningen av projektet så det är svårt att ge ett exakt pris på just dina konstruktionshandlingar.
Ring oss så kommer vi svara med en offert omedelbart!

När behövs konstruktionsritningarna?

Det finns otaliga typer av byggprojekt. Projekten är ofta någon form av nyproduktion, tillbyggnad eller renovering av olika typer av fastigheter.
Konstruktionsritningar behövs ofta när du söker bygglov. Vi prövar hur din tänkta förändring lever upp till kraven som detaljplanen ställer på byggnader och vilka konstruktionshandlingar ditt specifika projekt behöver. Vissa områden är speciellt skyddsvärda och kräver då mer av den som ska bygga. Vissa åtgärder såsom attefallshus är bygglovsfria. Men attefallshus av framförallt typen komplementbostadhus kan behöva ganska omfattande konstruktionsritningar ändå. Detta då flera av konstruktionsritningarna är en del av att uppfylla kontrollplanen som fortfarande kan behövas fast det är ett attefallshus.

Vilken leveranstid har ni för konstruktionsritningar?

Vi försöker vara snabba med att leverera konstruktionsritningar till våra kunder. Men eftersom olika konstruktionsritningar tar olika lång tid att göra, och ofta är unika per objekt så är det svårt att ge ett snabbt svar.
Vi levererar dock alltid fastpris i våra offerter där vi specificerar hur lång tid det ska ta för er att få leverans av de nödvändiga ritningarna.

Vilka typer av konstruktionsritningar finns det?

Det finns ganska många olika typer av konstruktionsritningar och utlåtanden som behövs för t.ex. ett bygglov.
Här är några exempel.

 • Grundritningar
 • Lastplaner
 • Takstolsritningar
 • Väggsektioner
 • Utlåtande från brandingenjörer
 • VVS/VA ritningar
 • Energiberäkningar
 • mfl

Vilka vanliga faktorer påverkar handläggningstiden?

Det finns flera olika parametrar som påverkar handläggningstiden. Här är några av de viktigaste parametrarna.

 • Har du lämnat in alla handlingar som krävs i bygglovet. Dvs är handlingarna kompletta.
 • Områdets detaljplan kan styra över hur försiktig kommunen är med ändringar och desto längre tid kan de behöva för att utvärdera förändringarna som du önskar få igenom.
 • Det gäller speciellt om den planerade åtgärden avviker mot gällande detaljplan. Om ärendet avviker från detaljplanen kan bygglovet ofta avslås.
 • Ofta behöver också tredje part höras som berörs av förändringen. Det rör oftast grannar men även andra parter som kommunen ger möjligheten att yttra sig.
 • Ifall byggnadsnämnden behöver vara inblandad kan planeringen av deras sammanträden påverka handläggningstiden.

Även om kommunerna inte kommer medge det så kommer deras aktuella arbetsbelastning att påverka handläggningstiderna.

Vad menas med förslag till kontrollplan?

I samband med bygglovsansökan så lämnar man ofta in ett förslag till kontrollplan. Kontrollplanen definierar vilka kontroller som du som byggherre ansvarar för i ditt byggprojekt. Kontrollplanen är en dokumentation av hur man planerar att följa upp att byggprojektet är följer alla regler kring säkerhet, konstruktion och boverkets byggregler.
Ur ett konstruktionsperspektiv är det under denna process som mycket av ritningarna och protokollen begärs in för att kontrollansvariga ska kunna kontrollera att bygget löper på som planerat.

StruktiaExperter inom bygg-och
konstruktionsritningar

Ritningar som vi har slutfört tillsammans med våra kunder

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Varför Struktia?

Erfarna specialister

Från idé till startbesked hjälper vi dig genom hela byggprocessen, från bygglovsritningar och konstruktionsritningar till energiberäkningar och VVS-ritningar – alltid till fast pris

Vi samordnar ditt bygglov

Och vi samordnar ditt bygglov, vilket är något som uppskattas av våra kunder eftersom det är mycket att tänka på när du ska bygga.
Och vi finns där som bollplank.

En projektledare under hela bygglovsprojektet

Du har en kontaktperson hos oss genom hela projektet. Oavsett om det rör bygglovsritningar eller mer ingående detaljer i t.ex. en energiberäkning.

Vi älskar fastpris

Vi sätter stor vikt vid att försöka leverera ett fastpris till våra kunder. Vi vet också att kunderna uppskattar det. Våra priser är konkurrenskraftiga – vi tål att jämföras.

Vill du veta mer?

Ring oss på 08-502 74 004 alternativt maila och beskriv kortfattat vad du har tänkt bygga. Vi skickar sedan ut en offert till dig.

Vilka underlag behöver jag tillhandahålla inför projektstart?

Vilka underlag som kommunen önskar få in i ansökan påverkas av vilken typ av byggnad du ska bygga eller förändra.

Vi har sammanställt lite erfarenheter vi har utifrån vilken typ av konstruktionstyp ditt ärende gäller.

Experter på bygglov och ritningar

Vi har sammanställt våra erfarenheter kring bygglovsprocessen och bygglov

Vi får mycket frågor om bygglov. Ibland behövs det inget bygglov och det kan vi rådgöra med dig som kund. När behövs bygglov och inte

Här nedan har vi svarat på vanliga frågor om bygglov så du som hittar oss på internet kan få tillgång till bra information.

BygglovFrågor och svar om bygglov

2022-11-16

Nödvändiga ritningar

Hej, Jag har skickat in en bygglovsansökan för att i korta drag förlänga vårt hus med 3,5 m...

2022-10-17

Hur stor får en tillbyggnad vara utan...

Hej På Er, Jag har en fråga om hur stor en tillbyggnad får jag göra utan bygglov Lite...

2022-09-22

Vilka ritningar måste jag ha för bygg...

Hejsan! Jag ska bygga hus och skulle vilka veta lite ungefärliga kostnader/tidsuppskattni...

Bygglov och tillbyggnader

Frågor och svar om bygglovsritningar för tillbyggnader.

Vi får många frågor tillskickat till oss kring bygglov för tillbyggnader. Så många att vi skapat en helt egen sida kring tillbyggnadsrelaterade frågor. Se dessa nedan.

TillbyggnaderFrågor om bygglov för tillbyggnader

2022-10-18

Ritningar för ny tillbyggnad till sut...

Hej, Jag har lite frågor om hur jag bäst tillbyggnad på mitt sutterränghus om ca 25-30m2 ...

2022-10-15

Behövs bygglov för att bygga garage p...

Hej, Vi önskar bygga ut huset med en litet garage. Garagedelen kommer delvis vara på pric...

2022-10-10

Får man bygga farstu utan bygglov

Hej Roman, Vi har fått det trångt i vår hall och tänkte bygga en farstukvist på vårt hus. ...

Vi söker konstruktörer!

Vi är alltid intresserade av seniora konstruktörer. Hos oss får du en utmanande roll med helhetsansvar över projekt. Vill du göra en spontantansökan? Gör det nedan så hörs vi!