building work extension

Fråga från Amanda

Hej,

Vad anser ni vara en rimlig storlek på en tillbyggnad? Vi söker lite mer utrymme för vårat hus, och överväger att bygga ut för ett rum till.

Mvh Amanda

Svar från Roman

Hej Amanda,

Man kan bygga en bygglovsfri tillbyggnad på max 15 kvm, som går under attefallsreglerna.

Är man i behov av mer yta, och önskar bygga ut sitt hus, så går det såklart. Då kommer det krävas bygglov, men möjliggör större tillbyggnader. Maxgränsen på detta bygglovsmässigt bestäms av detaljplanen i ditt område där det ska finnas en max. Bygger du utanför detaljplanerat område så är det översiktsplanen som gäller. Oftast är dessa mindre reglerade men viss mark klassificeras som känslig av olika skäl så det beror på. Men attefallstillbyggnaden får du alltid bygga förutsatt att du följer reglerna.

Vad en rimlig storlek är beror helt på behov, och tyvärr har storleken en direkt koppling till kostnaden. Större tillbyggnader kräver mer markarbete, kraftigare/större grund, och entreprenaden och material kostnaden blir högre. Något som också driver kostnader är om din tillbyggnad är tilltänkta att de ska ha badrum eller kök då detta kräver mer VA/VVS vilket driver kostnader.

Mvh Roman

Vi söker konstruktörer!

Vi är alltid intresserade av seniora konstruktörer. Hos oss får du en utmanande roll med helhetsansvar över projekt. Vill du göra en spontantansökan? Gör det nedan så hörs vi!