Om oss

Struktia AB bedriver konsultverksamhet i byggbranschen. I branschen sker en generationsskifte samt en digital skifte i projekteringsfasen där vi väljer att vara i takt med dessa.  

Vår ambition är att leverera en komplett tjänst i projekteringsfasen som inkluderar samtliga delar (byggkonstruktion, BIM, VVS, EL, Energi, Brand) till en konkurrenskraftig pris. Detta på första så väl som sjätte projektet. 

Det gör vi genom dagens digitala verktyg samt effektivt arbetssystem. 

Anledningen till att vi uppfattas som ett kostnadseffektivt alternativ är för att vi utbildar och anställer utländska ingenjörer precis som alla stora tekniska byråer. Till skillnad från de stora byråerna saknar vi stora byråkratiska strukturer och därmed blir vi ett mer kostnadseffektivt alternativ.

Våra expertisområden är bygglovsärenden samt byggkonstruktion inom en- och tvåbostadshus. 

Struktia AB är en annorlunda konsultbolag där systemtänk genomsyrar arbetsflödet. Tillgänglighet samt korta responstider kännetecknas vi av. Vi är måna om tidsplan, därför väljer vi att jobba även helger och semestertid, när det behövs.

Roman 
Projektledare

Thomas 
Projektledare

Enok
Konstruktör

Azdine
Konstruktör

Roman 
Konstruktör

Dalibor
Konstruktör

Joanna
Arkitekt

Ana
Arkitekt

Alex
Projektör

Tobias
VVS-Konstruktör

Tony
Brandingenjör

Pekka
kontrollansavrig

Giannis
Geotekniker

Susanne
Ekonomi