Vi levererar genom hela
BYGGLOVSPROCESSEN

Vi hjälper dig genom hela bygglovsprocessen. Från bygglovsritningar och konstruktionsritningar till energiberäkningar och VVS-ritningar alltid till fast pris med individanpassad service.

Vi är ledande i Sverige
på bygglov

Struktia AB har ett heltäckande tjänste erbjudande som omfattar hela projektfasen i era uppdrag. Hos oss är inget projekt för litet även om vi är vana att leda även större projekt. Vi är flexibla och snabbrörliga och kan ta fram dokumentation till en rimlig kostnad för dig som kund. Vår ambition är att vara en kvalitativ branschleverantör som sticker ut tack vare vårt personliga engagemang.

Fast pris

Personlig service

+3300 nöjda kunder

Personlig Service
av våra experter

Så här går det till

Vi förenklar bygglovsprocessen. Så här går det till att använda Struktia.

1. Offertförfrågan

Vi tar emot din offertförfrågan och svarar normalt inom några timmar.

2. Ritningar skapas

Så fort som vi har fått uppdraget påbörjar våra ingenjörer Ert projekt med att skapa ritningarna enligt offertförfrågan.

3. Leverans

Fram till ditt startbesked för ditt byggnad så följer vi dig i projektet. Vi levererar löpande de ritningar som efterfrågas utifrån offerten enligt en överenskommen tidplan.

Referenskunder

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Våra tjänster

Vi hjälper dig genom genom hela bygglovsprocessen. Våra tjänster inbegriper alla delar ni som kund behöver genom hela processen.

Vi försöker skapa ekonomiskt sunda lösningar för dig som kund. Det gäller inte bara i själva bygglovsprojektet utan genom hela ditt byggprojekt. Det gör vi genom att ritningarna och förslagna konstruktionslösningar inte är onödigt komplexa utifrån ett konstruktionsperspektiv. Det är i bygglovsprocessen man kan spara stora summor på att leverera så standardiserade lösningar som möjligt. Allt bestäms givetvis utifrån kundens önskemål men vi försöker tänka på ekonomi redan från idéstadiet.

Bygglovsritningar

Vi är specialiserade på att ta fram bygglovsritningar för ditt projekt. Vi kommer så fort som möjligt se till att du får en dedikerad ingenjör och/eller arkitekt som hjälper dig med ditt bygglov.

Läs mer

Konstruktionsritningar

Våra civilingenjörer är specialister på konstruktion. vi hjälper till med konstruktionsritningar och alla ingående beräkningar som behöver göras för att följa plan och bygglagen samt konstruktionsstandards i Sverige.

Läs mer

Energiberäkningar

Vi utför alla nödvändiga energiberäkningar som krävs genom hela bygglovsprocessen. Våra civilingenjörer använder både sin erfarenhet och certifierade programvaror för att härleda nödvändiga energiberäkningar och följa boverkets byggregler.

Läs mer

Våra övriga tjänster

Vi erbjuder även tjänster såsom, VVS ritningar, brandskyddsbeskrivningar, 3D renderingar, 3D modeller och rollen som kontrollansvarig mm.

Läs mer

Bygglovsritningar

Vi hjälper dig från ax till limpa inför din bygglovsansökan.

Vi hjälper dig i kommunikationen med byggnadsnämnden i din kommun. Vi tillhandahåller de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut.
Vår erfarenhet är att det är viktigt att bygglovshandlingarna är kompletta och korrekta för att processen med kommunen ska gå så smidigt som möjligt.

Vanliga frågor och svar

[bygglovsritningar_posta]

Konstruktionsritningar

Längsmed bygglovsprocessen så kommer flera olika typer av konstruktionsritningar behöva tas fram. Vi tillhandahåller dessa.

Lorem ipsum dolor sit amet, a consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore eat dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ea commodo consequat.

Vanliga frågor och svar

[bygglovsritningar_posta]

Energiberäkningar

Sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore eat dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Lorem ipsum dolor sit amet, a consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore eat dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ea commodo consequat.

Vanliga frågor och svar

[bygglovsritningar_posta]

Övriga tjänster

Sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore eat dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Som fullservicebyrå för konstruktion så understödjer vi självklart de olika delarna som förväntas. Vi erbjuder således även tjänster såsom, VVS ritningar, brandskyddsbeskrivningar, 3D renderingar, 3D modeller och rollen som kontrollansvarig mm.

Vanliga frågor och svar

[konstruktion_posta]

Vi söker konstruktörer!

Vi är alltid intresserade av seniora konstruktörer. Hos oss får du en utmanande roll med helhetsansvar över projekt. Vill du göra en spontantansökan? Gör det nedan så hörs vi!